தெரியாது - theriyathu

உதிரம் ஓடும் வேகம் தெரியாது
உயிர் வாழ நான் சுவாசித்த காற்றின் அளவும் தெரியாது
உன் மீது கொண்ட காதலின் அளவும் நிச்சயம் எனக்கு தெரியாது

Please Post Your Comment

கவிதைகளை இலவசமாக ஈமெயிலில் பெற

2 comments:

Post a Comment

Short film Acting jobs

Promote your short film on shortfundly for free