நிழல்-nilal

இரவினில் நிழல் தேறிவதில்லை
ஆம் நான் உன் நிழல் ஆகிவிட்டேன்

எறியும் விளக்கு தூங்குவதில்லை
ஆம் அவள் மீது கொண்ட காதலால்


Please Post Your Comment

கவிதைகளை இலவசமாக ஈமெயிலில் பெற

No comments:

Post a Comment

Short film Acting jobs

Promote your short film on shortfundly for free