நிழல்-nilal

இரவினில் நிழல் தேறிவதில்லை
ஆம் நான் உன் நிழல் ஆகிவிட்டேன்

எறியும் விளக்கு தூங்குவதில்லை
ஆம் அவள் மீது கொண்ட காதலால்


Comments

Popular posts from this blog

love kavithai sms in english

கேள்வி , பதில்- kelvi pathil

சாதனை - sathanai