அறுவை சிகிச்சை - aruvai sikichchai


காதல் என்னும் விபத்தால்,
இன்று இவன் இதயத்தில் அறுவை சிகிச்சை
உயிர் போனாலும் இவள் நினைவுகளுடன்
வாழும் இவன் இதயம்

Please Post Your Comment

கவிதைகளை இலவசமாக ஈமெயிலில் பெற

No comments:

Post a Comment

Short film Acting jobs

Promote your short film on shortfundly for free