அறுவை சிகிச்சை - aruvai sikichchai


காதல் என்னும் விபத்தால்,
இன்று இவன் இதயத்தில் அறுவை சிகிச்சை
உயிர் போனாலும் இவள் நினைவுகளுடன்
வாழும் இவன் இதயம்

Popular posts from this blog

பெண்மை - penmai

கேள்வி , பதில்- kelvi pathil

love kavithai sms in english