திருடன்

பொக்கிசமாக இருக்கும் உன் இதயம் கேட்பேன் ,
கேட்டு பெற்றால் அது பரிசு ஆனால் நான் "திருடன்"

Please Post Your Comment

கவிதைகளை இலவசமாக ஈமெயிலில் பெற

No comments:

Post a Comment

Short film Acting jobs

Promote your short film on shortfundly for free