பயணம் - payanam

விழிகளில் இவளை சிறைபிடித்தான் 
அந்த குற்றத்திற்கு தான் 
இன்று காதல் என்னும் கானகத்தில் 
அவள் நினைவுகள் என்னும் 
பேருந்தில் ஏறி ஒரு முடிவில்லா பயணம்

Please Post Your Comment

கவிதைகளை இலவசமாக ஈமெயிலில் பெற

No comments:

Post a Comment

Short film Acting jobs

Promote your short film on shortfundly for free