பயணம் - payanam

விழிகளில் இவளை சிறைபிடித்தான் 
அந்த குற்றத்திற்கு தான் 
இன்று காதல் என்னும் கானகத்தில் 
அவள் நினைவுகள் என்னும் 
பேருந்தில் ஏறி ஒரு முடிவில்லா பயணம்

Popular posts from this blog

பெண்மை - penmai

love kavithai sms in english

கேள்வி , பதில்- kelvi pathil