வேண்டுதல் முத்தம் - venduthal muththam

நினைத்தது எல்லாம் நடக்க வேண்டும் 
நிம்மதி வாழ்வு வாழ வேண்டும் 
உலகம் இவனை மட்டும் பார்க்க வேண்டும் 
என்று எல்லாம் வேண்டி 
கடவுளை பார்த்து தந்தான் 
"வேண்டுதல் முத்தம்"

Please Post Your Comment

கவிதைகளை இலவசமாக ஈமெயிலில் பெற

1 comment:

Post a Comment

Short film Acting jobs

Promote your short film on shortfundly for free