வேண்டுதல் முத்தம் - venduthal muththam

நினைத்தது எல்லாம் நடக்க வேண்டும் 
நிம்மதி வாழ்வு வாழ வேண்டும் 
உலகம் இவனை மட்டும் பார்க்க வேண்டும் 
என்று எல்லாம் வேண்டி 
கடவுளை பார்த்து தந்தான் 
"வேண்டுதல் முத்தம்"

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

love kavithai sms in english

கேள்வி , பதில்- kelvi pathil

சாதனை - sathanai