வேண்டுதல் முத்தம் - venduthal muththam

நினைத்தது எல்லாம் நடக்க வேண்டும் 
நிம்மதி வாழ்வு வாழ வேண்டும் 
உலகம் இவனை மட்டும் பார்க்க வேண்டும் 
என்று எல்லாம் வேண்டி 
கடவுளை பார்த்து தந்தான் 
"வேண்டுதல் முத்தம்"

Popular posts from this blog

love kavithai sms in english

பெண்மை - penmai

En alagu Kavithai nee