ஈர முத்தம் - muththam

காதலனை எண்ணி அவன் கைசேர காத்திருக்கும் 
காகிதத்திற்கு தந்தாள் 
"ஈர முத்தம்"


Popular posts from this blog

பெண்மை - penmai

கேள்வி , பதில்- kelvi pathil

love kavithai sms in english