உயிர் மூச்சே நீ தான்-uir muchche nee thaan

uir muchche nee thaan
நீல வானம் என்ற பாலை வானத்தில் ஒரு நடை பயணம்
நிற்காத மேகங்களுடன் ஒரு நிஜ பயணம்
நிலவு அவளுடன் காற்றாக எங்கும் கலந்து போனேன்
அவள் சுவாசிக்கும் உயிர் மூச்சே அவன் சுவாச காற்றானது

Please Post Your Comment

கவிதைகளை இலவசமாக ஈமெயிலில் பெற

No comments:

Post a Comment

Short film Acting jobs

Promote your short film on shortfundly for free