படம் ஓடுது-padam oduthu

padam oduthu
சிறுத்தையாக வரும் என் கோவத்தை எல்லாம் ஏன்
உன் சில்வண்டு பார்வையால் சேத படுத்துகிறாய்
அவன் இதயத்தில் ஏற்படும் குளிர் நடுக்கத்திற்கு காரணம்
அவள் காதல் சிந்தும் புன்னகை தானோ
எப்போதும் அனையாத காதல் நெருப்பு அவன் இதயத்தில்
இன்று அவள் சொன்ன சின்ன உண்மையால்

உண்மை : "நானும் உன்னை காதலிக்குறேன்"

உண்மை எப்போதும் மெதுவாகத்தான் தெரிய வரும்.
அவன் உள்ளத்தில் இன்று உண்மை படம் ஓடுது.
அவள் அந்த படத்தை பார்த்து விட்டால் . நீங்க பாக்க தயாரா ?

நீயா நானா பார்க்க : நீயா நானா

Please Post Your Comment

கவிதைகளை இலவசமாக ஈமெயிலில் பெற

No comments:

Post a Comment

Short film Acting jobs

Promote your short film on shortfundly for free