முத்த போர்வை - muththa porvai

muththa porvai
முத்தப்போர்வை போத்தி கொண்ட காரணத்தால்
இதயத்தில் குளிர் இல்லை
இதழ்கள் மட்டும் குளிரில் நடுங்கி நின்றது இப்போது

Popular posts from this blog

பெண்மை - penmai

love kavithai sms in english

En alagu Kavithai nee