முத்த போர்வை - muththa porvai

muththa porvai
முத்தப்போர்வை போத்தி கொண்ட காரணத்தால்
இதயத்தில் குளிர் இல்லை
இதழ்கள் மட்டும் குளிரில் நடுங்கி நின்றது இப்போது

Please Post Your Comment

கவிதைகளை இலவசமாக ஈமெயிலில் பெற

No comments:

Post a Comment

Short film Acting jobs

Promote your short film on shortfundly for free