இதய காத்தாடி - idhaya kaaththadi

idhaya kaaththadi
காத்தாடியாக பறக்கும் என் இதயம் உன் புன்னகை காற்று வீசியதால்
காதல் என்னும் கயறு கட்டியதால் கவலையின்றி பறக்கிறேன்
காதல் கயிற்றை கட்டியது அவள் என்பதால் இன்னும் உயர பறக்கிறேன்
இன்று புன்னகை இல்லை அவள் முகத்தில் அதனால்
இதய காத்தாடி கணம் கொண்டு அவள் காலடியில்

இன்று அவள் காலடியில் அவன் பொக்கிஷமாக.
பொக்கிஷம் பார்க்க வேண்டுமா பொக்கிஷம்

Please Post Your Comment

கவிதைகளை இலவசமாக ஈமெயிலில் பெற

No comments:

Post a Comment

Short film Acting jobs

Promote your short film on shortfundly for free