வெளிச்சம்-velicham

velicham
நான் தூரத்தில் இருந்தாலும் என்னை தொடும்
அவள் கொடுத்த "பார்க்கும் முத்தம்"

வெளிச்சம் எனக்கு பிடிக்காமல் போனது
அவளுடன் நான் இருந்த அந்த "இரவு முதல்"

Please Post Your Comment

கவிதைகளை இலவசமாக ஈமெயிலில் பெற

1 comment:

Post a Comment

Short film Acting jobs

Promote your short film on shortfundly for free