ரசிகன்-rasigan

rasigan

களவி என்னும் உடல் மறைக்க
இவன் கட்டிக்கொண்ட ஆடை தானோ
"இந்த காதல்"

இவளிடம் பொய் சொல்லிதனோ
காதல் மன்னன் ஆனான்

இவளிடம் காதல் வாங்கி தானே
கவிதை சொல்லி கிடந்தான்

இவள் புன்னகை பார்த்து தானே இவன் பூக்கள் ரசிக்க வந்தான்

Popular posts from this blog

love kavithai sms in english

பெண்மை - penmai

En alagu Kavithai nee