நான் மகான் அல்ல - Naan Mahaan Alla

Naan Mahaan Alla


காலை பனித்துளி களையும் முன் எழுந்து பார்த்தல் அவள் முகம்
ஆசை சிந்தும் அதே கண்கள்

அதிகமாய் எப்போதும் பேசும் அதே உதடுகள்
என் மூச்சை இருந்துவிட துடிக்கும் அவள் சுவாசம்

ஆசையை அதிகம் தட்டிகொடுத்த அதே கன்னங்கள்
என் கவிதை வரிகளை எப்போதும் கேட்க ஆசை கொள்ளும் அதே செவிகள்

அட எது என்ன
"நான் இன்னும் கண்கள் மூடி என் படுக்கையில்"

Please Post Your Comment

கவிதைகளை இலவசமாக ஈமெயிலில் பெற

No comments:

Post a Comment

Short film Acting jobs

Promote your short film on shortfundly for free