காதல் பானம்-kathal paanam

kathal paanam

அவள் இதயத்தில் கவிதைகள் எழுதி கலைத்து விட்ட காரணத்தால்
தெம்பாக இப்போது காதல் பானம் குடிக்கின்றேன்

காதல் பானம் தலைக்கு ஏறிவிட்ட நாட்கள் எல்லாம்
இவளை காண வேண்டும் என்று துடிக்கின்றேன்

காதல் ஈரம் கொண்ட கால்களுடன்,
இன்று அவளுடன் ஒரு நடை பயணம்
பயணங்கள் புதுமை தான்.
இதை எல்லாம் எண்ணி அவன் இப்போது இருக்கும் தனிமை
பெரும் கொடுமை.

Please Post Your Comment

கவிதைகளை இலவசமாக ஈமெயிலில் பெற

1 comment:

Post a Comment

Short film Acting jobs

Promote your short film on shortfundly for free