அல்லிப்பூ-allippoo


அல்லிப்பூ என் அருகில் அமர்ந்து இருக்க
நான் அறியவில்லை அதன் வாசம்
அறிந்தது அதன் இதழ் ஈரம் "முத்தங்களில்"

Popular posts from this blog

love kavithai sms in english

பெண்மை - penmai

En alagu Kavithai nee