அல்லிப்பூ-allippoo


அல்லிப்பூ என் அருகில் அமர்ந்து இருக்க
நான் அறியவில்லை அதன் வாசம்
அறிந்தது அதன் இதழ் ஈரம் "முத்தங்களில்"

Please Post Your Comment

கவிதைகளை இலவசமாக ஈமெயிலில் பெற

No comments:

Post a Comment

Short film Acting jobs

Promote your short film on shortfundly for free