அலைபாயுதே - alaipaiuthey

alaipaiuthey
பொங்கி வரும் அலை போல அவன் காதலை போல அதிகம் ஆர்வம் கொண்டது,
அலை எப்படியும் தன்னை சேர்ந்து விடும் என்று அமைதி கொள்ளும் கடற்கரை எப்போதும் பொறுமை அதிகம் கொண்டது,
அலை எப்போதுமாக அவன் ,
கடற்கரை எப்போதுமாக அவள் ,
அவள்மீது கொண்ட காதல் ஆர்வத்தால் எப்போதும் என் இதயத்தில் அலைபாயுதே.....

Please Post Your Comment

கவிதைகளை இலவசமாக ஈமெயிலில் பெற

No comments:

Post a Comment

Short film Acting jobs

Promote your short film on shortfundly for free