விண்மீன் - vinmin

vinmin
விண்மீன் வெளிச்சமாக வந்தாயடி 
வெட்கம் தொலைக்க மறந்தாயடி
நீ மறக்கவில்லை என் இதழ் நனைக்க

Please Post Your Comment

கவிதைகளை இலவசமாக ஈமெயிலில் பெற

No comments:

Post a Comment

Short film Acting jobs

Promote your short film on shortfundly for free