உண்மை காதல் - unmai kadhal

unmai kadhal
இவன் செடியாக இல்லாமல் பூத்தவளா இவள்
இவளின் புன்னகை இல்லாமல் சொர்க்கம் பார்த்தவனா இவன்
உண்மை காதல் சொல்லிடவா
இவன் காதலை கவிதை என எழுதிடவா

இவன் சொல்லி வருவதா
இவன் கேட்டு பெறுவதா
இந்த உண்மை காதல்

பூவை செடியும்
செடியாய் பூவும்
உணர்தலே
உண்மை காதல்

Please Post Your Comment

கவிதைகளை இலவசமாக ஈமெயிலில் பெற

No comments:

Post a Comment

Short film Acting jobs

Promote your short film on shortfundly for free