சொல்லவில்லை - sollavillai

sollavillai
கல்லூரி நாட்களும் சொல்லவில்லை
மலர்ந்தே  இருக்கும் இந்த காகித பூவும் சொல்லவில்லை 
அவளை அதிகம் திட்டியவன் நான் தான் என்று

Please Post Your Comment

கவிதைகளை இலவசமாக ஈமெயிலில் பெற

1 comment:

Post a Comment

Short film Acting jobs

Promote your short film on shortfundly for free