சத்தங்கள் - saththangal

saththangal
சத்தங்கள் கேட்டாலும் அது சங்கீதம் ஆகாது
இவள் முத்தங்கள் வாங்காமல்
இவன் கண்களும் தூங்காது

Please Post Your Comment

கவிதைகளை இலவசமாக ஈமெயிலில் பெற

No comments:

Post a Comment

Short film Acting jobs

Promote your short film on shortfundly for free