பூதம் - pootham

pootham
பூதமாக வந்தாயடி என் இதயம் விழுங்க 
என் இதயம் உன்னிடம் எப்போதோ தொலைத்து விட்ட காரணத்தால் 
இன்று எடுத்து கொள்வாய என் "இதழ்களை"


Please Post Your Comment

கவிதைகளை இலவசமாக ஈமெயிலில் பெற

1 comment:

Post a Comment

Short film Acting jobs

Promote your short film on shortfundly for free