பனித்துளியா, மழைத்துளியா - panithuliyaa malaithuliyaa

panithuliyaa malaithuliyaa
மழைத்துளியை நனைத்திட்ட பனித்துளியா
பனித்துளியில் கரைந்திட்ட மழைத்துளியா
இல்லை இல்லை
இவன் மழை
இவள் பனி
நனைதலும் கரைதலும்
காதலில் சுகமே

Please Post Your Comment

கவிதைகளை இலவசமாக ஈமெயிலில் பெற

No comments:

Post a Comment

Short film Acting jobs

Promote your short film on shortfundly for free