பஞ்சம் - Pancham

Pancham

காலை பனித்துளி இலைகளில் தங்குமா,
கவிதை எழுதிய கைகளில் காயங்கள் தான் முஞ்சுமா,
கடல் அலைகள் கரை சேர்வது தப்புமா,
காதல் மட்டும் இன்று ஏன் இவளிடம் இவ்வளவு பஞ்சமாம்.

Please Post Your Comment

கவிதைகளை இலவசமாக ஈமெயிலில் பெற

No comments:

Post a Comment

Short film Acting jobs

Promote your short film on shortfundly for free