கனவு வரும் - kanavu varum

kanavu varum


உறங்கும் நேரத்தில் கனவில் 
அதிக நேரம் வரும் இவள் கண்கள் 
இவன் உன் கண்களுடன் அதிகம் பழகிவிட்ட காரணத்தால் 

Please Post Your Comment

கவிதைகளை இலவசமாக ஈமெயிலில் பெற

No comments:

Post a Comment

Short film Acting jobs

Promote your short film on shortfundly for free