காதல் கரை சேர்ந்தது - kathal karai sernthathu

பெண்மை எங்கே போனது
இவள் தாய்மை தானே நிலையானது,
களவி எங்கே போனது
இவன் கொண்ட காதல் தானே சுவையானது,
இவளுடன் காதலில் சேர்ந்ததால்
இவன் இரவு முத்தங்களால் கரை சேர்ந்தது

Please Post Your Comment

கவிதைகளை இலவசமாக ஈமெயிலில் பெற

No comments:

Post a Comment

Short film Acting jobs

Promote your short film on shortfundly for free