காதல் கரை சேர்ந்தது - kathal karai sernthathu

பெண்மை எங்கே போனது
இவள் தாய்மை தானே நிலையானது,
களவி எங்கே போனது
இவன் கொண்ட காதல் தானே சுவையானது,
இவளுடன் காதலில் சேர்ந்ததால்
இவன் இரவு முத்தங்களால் கரை சேர்ந்தது

Popular posts from this blog

love kavithai sms in english

பெண்மை - penmai

En alagu Kavithai nee