நிலவு

எனக்காக வாழ்ந்த இதயம்
இன்று அவளுக்காக துடித்து நிற்கும்
இவள் புன்னகை சிந்தும் இரவுப்பொழுது
நிலவும் இதை ரசிக்க கண் விழித்து நிற்கும்

Please Post Your Comment

கவிதைகளை இலவசமாக ஈமெயிலில் பெற

No comments:

Post a Comment

Short film Acting jobs

Promote your short film on shortfundly for free