வெறுமை - verumai

verumai
உன் முகம் பார்த்து விழிப்பேனடி
இவள இல்லையென்றால் துடிப்பேனடி
தலை சாய்ந்து உன் தோள்களில் இருப்பேனடி
இன்று இவள இல்லாமல் துடித்தேனடி

Please Post Your Comment

கவிதைகளை இலவசமாக ஈமெயிலில் பெற

1 comment:

Post a Comment

Short film Acting jobs

Promote your short film on shortfundly for free