ஜலதோஷம் - Jalathosam

காகிதத்தில் எழுதிய மழை என்னை நனைக்கவில்லை
உன் கண்களால் நீ சிந்தும் காதல் மழை என் இதயம் நனைக்கிறது.
ஜலதோஷம் எனக்கு இல்லை
காதல் ஜலதோஷம் என் இதயத்திற்கு...

Please Post Your Comment

கவிதைகளை இலவசமாக ஈமெயிலில் பெற

No comments:

Post a Comment

Short film Acting jobs

Promote your short film on shortfundly for free