ஈரம் - Earam


ஈரம் தோய்த்த இதயத்தை உன் காதல் கொண்டு உலர்த்து,
உலர்த்த இந்த இதயத்தை உனக்கு கொடுக்க காத்துருகிறேன்

Please Post Your Comment

கவிதைகளை இலவசமாக ஈமெயிலில் பெற

No comments:

Post a Comment

Short film Acting jobs

Promote your short film on shortfundly for free