சுவாசம்-suvasam

suvasam
பூ இருந்தால் வசம் வரும்,
உன் புன்னகை இருந்தால் தான் என் இதயத்தில் சுவாசம் வரும்.

Please Post Your Comment

கவிதைகளை இலவசமாக ஈமெயிலில் பெற

No comments:

Post a Comment

Short film Acting jobs

Promote your short film on shortfundly for free