உண்மை-unmai

அவள் கண்கள் பார்த்த நாள் முதல்
இவன் காதலில் விழுந்தது உண்மை
அவள் புன்னகை ரசித்தபின்
இவன் இதயம் புண்பட்டது உண்மை
அவள் கோபம் கொண்ட போது
இவன் மது போதை கொண்டதும் உண்மை

உண்மை இல்லை
அவள் நினைவு இல்லாமல் இவன் வாழும் வாழ்க்கை

Popular posts from this blog

love kavithai sms in english

பெண்மை - penmai

En alagu Kavithai nee