ஈரம் - Earam

பூக்களாக இருப்பவள் அவள்,
பூக்களின் இதழ் ஈரமாக என் முத்தங்கள்,
ஈரம் காய்ந்துபோகும் அதன் இனிமை என்றும் ஈரமாக

Please Post Your Comment

கவிதைகளை இலவசமாக ஈமெயிலில் பெற

No comments:

Post a Comment

Short film Acting jobs

Promote your short film on shortfundly for free