சாயங்காலம்

சாய்ந்து பேச வேண்டும்
சாயங்காலம் சமத்து பெண்ணாக நீ வேண்டும்
உண்மை பேச்சு இல்லை
மெய் காதல் எப்போதும் உன் மௌனம்

Please Post Your Comment

கவிதைகளை இலவசமாக ஈமெயிலில் பெற

No comments:

Post a Comment

Short film Acting jobs

Promote your short film on shortfundly for free