சுகம்

முதல் மழையில் நனைவதும் ,
இவள் முகம் பார்த்து கரைவதும்,
சுகமான சுகமே

Please Post Your Comment

கவிதைகளை இலவசமாக ஈமெயிலில் பெற

No comments:

Post a Comment

Short film Acting jobs

Promote your short film on shortfundly for free