தீ

திசுக்களில் தீ மூட்டாதே,
உன்னை பார்த்து விட்ட காரணத்தால்,
என் இதயம் இனி துடிக்காதே
உனக்கு அதை கொடுத்து விட்ட காரணத்தால்.

Please Post Your Comment

கவிதைகளை இலவசமாக ஈமெயிலில் பெற

No comments:

Post a Comment

Short film Acting jobs

Promote your short film on shortfundly for free