கல்லூரி

கல்லூரி பூவே காதல் தேன் சிந்து,
காலம் கடத்தாமல் உன் காதல் கிடைத்தால்
அந்த நாள் முதல்
என் இதழ் பாடும் காதல் சிந்து

Please Post Your Comment

கவிதைகளை இலவசமாக ஈமெயிலில் பெற

No comments:

Post a Comment

Short film Acting jobs

Promote your short film on shortfundly for free