வரும் வராது
மயக்கம் வரும்,
நினைவு வராது,
தயக்கம் வரும்,
தைரியம் வராது,
அவள் முகம் பார்த்த பின் மூச்சு வரும்,
அவள் மீது கொண்ட காதலால் பேச்சு வரவே வராது,
சரிதானா.........

Popular posts from this blog

love kavithai sms in english

பெண்மை - penmai

En alagu Kavithai nee