விழிப்பு

அவளுககாக காத்திருந்ததால் கவிதை வந்தது,
அவள் முகம் பார்த்த பின்புதான்
என் கனவில் இருந்து விழிப்பு வந்தது.

Please Post Your Comment

கவிதைகளை இலவசமாக ஈமெயிலில் பெற

2 comments:

Post a Comment

Short film Acting jobs

Promote your short film on shortfundly for free