விழிப்பு

அவளுககாக காத்திருந்ததால் கவிதை வந்தது,
அவள் முகம் பார்த்த பின்புதான்
என் கனவில் இருந்து விழிப்பு வந்தது.

Popular posts from this blog

love kavithai sms in english

பெண்மை - penmai

En alagu Kavithai nee