கன்னம்-kannam

உன் கன்னம் நான் கொண்ட காதலால் சிவக்கும்,
என் இதயம் உன் நினைவால் துங்காமல் இருக்கட்டும்.

Please Post Your Comment

கவிதைகளை இலவசமாக ஈமெயிலில் பெற

No comments:

Post a Comment

Short film Acting jobs

Promote your short film on shortfundly for free