வானம்

மாலைபொழுதில் மயங்காத பெண் (வானம்)
சூடிக்கொண்ட மூக்குத்தி (இளம் சூரியன்)

Please Post Your Comment

கவிதைகளை இலவசமாக ஈமெயிலில் பெற

No comments:

Post a Comment

Short film Acting jobs

Promote your short film on shortfundly for free