இதயம்

இமைகள் தானே மூடும்
என் இதயம் உன்னை தேடும்,
உதடு தானே பேசும்.
இல்லை இல்லை உன் பெயர் மட்டும் சொல்லி பாடும்
என் இரவில்.

Please Post Your Comment

கவிதைகளை இலவசமாக ஈமெயிலில் பெற

No comments:

Post a Comment

Short film Acting jobs

Promote your short film on shortfundly for free