இல்லாமல் - illamal

illamal
காதல் வேண்டாம் அவள் கண் பார்வை இல்லாமல்,
ஒரு இரவும் வேண்டாம் அவள் நினைவுகள் இல்லாமல்.

Please Post Your Comment

கவிதைகளை இலவசமாக ஈமெயிலில் பெற

No comments:

Post a Comment

Short film Acting jobs

Promote your short film on shortfundly for free