சுவாசம்-suvasam

மழை கண்டால் மண் கொள்ளும் வாசம்,
அவள் காதல் கொண்டு பார்க்கும் பார்வை தானே
என் இதயத்தின் சுவாசம்

Please Post Your Comment

கவிதைகளை இலவசமாக ஈமெயிலில் பெற

No comments:

Post a Comment

Short film Acting jobs

Promote your short film on shortfundly for free