நிலவு முத்தம்-nilavu mutham

nilavu mutham 
உன் வெட்கம் போக நான் விரலில் தருவேன் முத்தம்,
அதற்கு நீ கோபித்து கொண்டால் குறும்பாக உன் முகத்தில் தருவேன்
"நிலவு முத்தம்".

Please Post Your Comment

கவிதைகளை இலவசமாக ஈமெயிலில் பெற

No comments:

Post a Comment

Short film Acting jobs

Promote your short film on shortfundly for free