அத்துமீறல்

அன்பை மீறினால் நட்பு ,
நட்பை மீறினால் காதல் ,
காதலலை மீறினால்
அவள் இதழ் ஆகுமாம் "காயம்".

Please Post Your Comment

கவிதைகளை இலவசமாக ஈமெயிலில் பெற

No comments:

Post a Comment

Short film Acting jobs

Promote your short film on shortfundly for free