அத்துமீறல்

அன்பை மீறினால் நட்பு ,
நட்பை மீறினால் காதல் ,
காதலலை மீறினால்
அவள் இதழ் ஆகுமாம் "காயம்".

Popular posts from this blog

பெண்மை - penmai

love kavithai sms in english

En alagu Kavithai nee