இரு பூக்கள்-iru pookkal

iru pookkal 
இரு பூவாக மலர்ந்து இருக்கிறேன்
இந்த பூ உலகில் இல்லாத சூரியனே உன்னை பார்க்க,
காற்றோடு என் வாசம் கலந்து வைத்து இருக்கிறேன்
சூரியனே நீ வரும் நேரம் பார்க்க.

I started writing on new social blogging platform http://sozialpapier.com/ . Catch me if you can

Please Post Your Comment

கவிதைகளை இலவசமாக ஈமெயிலில் பெற

No comments:

Post a Comment

Short film Acting jobs

Promote your short film on shortfundly for free