பார்க்காதே

இமையாலே பார்க்காதே
என் இதயத்தில் மழை சாரல்,
மௌனம்மாக பார்க்காதே
என் மனதில் காதல் தீ கொளுத்ததே,
கவிதையாக பார்க்காதே
என் கனவு அதை தொலைகாதே,

Please Post Your Comment

கவிதைகளை இலவசமாக ஈமெயிலில் பெற

No comments:

Post a Comment

Short film Acting jobs

Promote your short film on shortfundly for free