மின்சாரம் பிடிக்கும் - Minsaram pidikum

மின்சாரம் இல்லாமல் போனது வசதி ஆகிப்போனது
அவளுக்கு இருள் என்றாள் ரொம்ப பிடிக்கும் அதனால்

Please Post Your Comment

கவிதைகளை இலவசமாக ஈமெயிலில் பெற

No comments:

Post a Comment

Short film Acting jobs

Promote your short film on shortfundly for free