மென்மை - Menmai

காகித பூவும் மென்மை இல்லை
வான் மேகம் அதும் உண்மை இல்லை
அவள் பேசும் வார்த்தைகள் கேட்டபின்

Please Post Your Comment

கவிதைகளை இலவசமாக ஈமெயிலில் பெற

No comments:

Post a Comment

Short film Acting jobs

Promote your short film on shortfundly for free