மென்மை - Menmai

காகித பூவும் மென்மை இல்லை
வான் மேகம் அதும் உண்மை இல்லை
அவள் பேசும் வார்த்தைகள் கேட்டபின்

Popular posts from this blog

love kavithai sms in english

பெண்மை - penmai

En alagu Kavithai nee